องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด ร่วมกับกำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชน บ้านหนองขาม หมู่ที่ 15 สร้างบ้านผู้ยากไร้

21 ก.ค. 65

                              วันที่ 21  กรกฎาคม  2565  องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด ร่วมกับกำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชน บ้านหนองขาม หมู่ที่ 15 สร้างบ้านผู้ยากไร้ ราย นายบู่  พาสิงห์  อายุ 77  ปี  บ้านเลขที่  21  หมู่ที่ 15  บ้านหนองขาม  ตำบลท่าลาด  จังหวัดนครราชสีมา