องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาดให้ความช่วยเหลือซ่อมแซมบ้านผู้ยากไร้ บ้านหนองขาม หมู่ที่ 15

11 ก.ค. 65

                              วันที่ 11  กรกฎาคม  2565  องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด ให้ความช่วยเหลือในการซ่อมแซมบ้านผู้ยากไร้ ราย นายบู่  พาสิงห์  อายุ 77  ปี  บ้านเลขที่  21  หมู่ที่ 15  บ้านหนองขาม  ตำบลท่าลาด  จังหวัดนครราชสีมา  โดยได้รับเงินอุดหนุนในการช่วยเหลือจากอำเภอชุมพวง ตามโครงการบ้านกาชาดรวมใจอยู่ได้แบบยั่งยืน