องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด อำนวยความสะดวกถ่ายภาพการฉีดวัคซีนโควิด -19 แก่ประชาชนที่มารับบริการ ณ โรงพยาบาลชุมพวง

10 มิ.ย. 64

                   💖  ภาพแห่งความทรงจำ  10  มิถุนายน  2564

                  👉  องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด อำนวยความสะดวกถ่ายภาพการฉีดวัคซีนโควิด -19 แก่ประชาชนที่มารับบริการ ณ โรงพยาบาลชุมพวง