องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด มอบน้ำดื่ม และข้าวกล่อง ให้กับบุคลากรของโรงพยาบาลชุมพวง

10 มิ.ย. 64

                   วันที่  10  มิถุนายน  2564  นางอุมาภรณ์   ภูมิ์นิติรักษ์  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด มอบน้ำดื่ม จำนวน 10 ลัง และข้าวกล่อง จำนวน 100 กล่อง ให้กับบุคลากรของโรงพยาบาลชุมพวง ที่ปฏิบัติงานในการให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19