องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาดลงพื้นที่พร้อมผู้นำหมู่บ้าน เจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขอำเภอชุมพวง และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโคกพะงาด มอบถุงยังชีพให้กับผู้กักตัวโควิด-๑๙

08 มิ.ย. 64

                      วันที่  8 มิถุนายน  2564   องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด พร้อมด้วยผู้นำหมู่บ้าน เจ้าหน้าที่จากสำนักงานสาธารณสุขอำเภอชุมพวง และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโคกพะงาด ลงพื้นที่บ้านหนองตะคลอง เพื่อมอบถุงยังชีพและให้กำลังใจประชาชนที่ได้รับผลกระทบเนื่องจากพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 ในพื้นที่ตำบลท่าลาด