“สุขภาพดีไม่มีขาย อยากได้ต้องทำเอง” ครั้งที่ 7

01 มิ.ย. 64

                         วันที่  1  มิถุนายน  2564   องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด จัดกิจกรรม “สุขภาพดีไม่มีขาย อยากได้ต้องทำเอง” ครั้งที่ 7    โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาดทุกคน ตระหนักถึงการใส่ใจดูแลสุขภาพของตนเอง เพื่อให้มีสุขภาพที่ดีมีความพร้อมในการปฏิบัติงาน