สำรวจโครงการโคกหนองนาบ้านหนองปรือแก้ว หมู่ที่ 8

12 พ.ค. 65

                      วันที่ 12  พฤษภาคม  2565   องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด มอบหมายเจ้าหน้าที่กองช่าง สำรวจโครงการโคกหนองนาบ้านหนองปรือแก้ว หมู่ที่ 8