สำรวจโครงการปรับปรุงถนนดินพร้อมลงหินคลุกบ้านโคกตอง หมู่ที่ 9

07 ก.ค. 65

                      วันที่ 7  กรกฎาคม  2565   องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด มอบหมายเจ้าหน้าที่กองช่าง สำรวจโครงการปรับปรุงถนนดินพร้อมลงหินคลุกบ้านโคกตอง หมู่ที่ 9