สำรวจโครงการขุดลอกคลองบ้านหนองนกคู่ หมู่ 3

10 พ.ค. 65

                      วันที่ 10  พฤษภาคม  2565   องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด มอบหมายเจ้าหน้าที่กองช่าง สำรวจโครงการขุดลอกคลองบ้านหนองนกคู่ หมู่ 3