สำรวจและซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างหมู่ 3 และหมู่ 14

11 ก.พ. 65

                      วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565  องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด มอบหมายเจ้าหน้าที่กองช่าง สำรวจและซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างหมู่ 3 และหมู่ 14