สำรวจและซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างหมู่ 9 และหมู่ 11

09 พ.ค. 65

                      วันที่ 9  พฤษภาคม  2565   องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด มอบหมายเจ้าหน้าที่กองช่าง สำรวจและซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างหมู่ 9 และหมู่ 11