สำรวจและซ่อมไฟฟ้าหมู่บ้านหนองม่วง หมู่ที่ 12

07 ก.ค. 65

                      วันที่ 7  มิถุนายน  2565   องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด มอบหมายเจ้าหน้าที่กองช่าง สำรวจและซ่อมไฟฟ้าหมู่บ้านหนองม่วง หมู่ที่ 12