สำรวจและซ่อมไฟฟ้าหมู่บ้านหนองตานา หมู่ที่ 13 

17 ต.ค. 65

                      วันที่  17  ตุลาคม  2565   องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด มอบหมายเจ้าหน้าที่กองช่าง สำรวจและซ่อมไฟฟ้าหมู่บ้านหนองตานา หมู่ที่ 13