สำรวจและซ่อมไฟฟ้าหมู่บ้านโคกพะงาด หมู่ที่ 2 และบ้านโนนรังน้อย หมู่ที่ 6

05 ก.ย. 65

                      วันที่  5  กันยายน  2565   องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด มอบหมายเจ้าหน้าที่กองช่าง สำรวจและซ่อมไฟฟ้าหมู่บ้านโคกพะงาด หมู่ที่ 2 และบ้านโนนรังน้อย หมู่ที่ 6