สำรวจและซ่อมไฟฟ้าหมู่บ้าน หมู่ที่ 1, 7 และ 8

16 ส.ค. 65

                      วันที่ 16  สิงหาคม  2565   องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด มอบหมายเจ้าหน้าที่กองช่าง สำรวจและซ่อมไฟฟ้าหมู่บ้านท่าลาด หมู่ที่ 1, บ้านลุงประดู่ หมู่ที่ 7 และบ้านหนองปรือแก้ว หมู่ที่ 8