สำรวจและซ่อมไฟฟ้าหมู่บ้านท่าลาด หมู่ที่ 1 และหมู่บ้านโคกกุงน้อย หมู่ที่ 4

18 ก.ค. 65

                      วันที่ 18  กรกฎาคม  2565   องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด มอบหมายเจ้าหน้าที่กองช่าง สำรวจและซ่อมไฟฟ้าหมู่บ้านท่าลาด หมู่ที่ 1 และหมู่บ้านโคกกุงน้อย หมู่ที่ 4