สำรวจและซ่อมไฟฟ้าประปาหมู่บ้านโคกพะงาด หมู่ที่ 2

23 มิ.ย. 65

                      วันที่ 23  มิถุนายน  2565   องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด มอบหมายเจ้าหน้าที่กองช่าง สำรวจและซ่อมไฟฟ้าประปาหมู่บ้านโคกพะงาด หมู่ที่ 2