สำรวจถนนชำรุดหมู่บ้านโคกพะงาด หมู่ที่ 2 เส้นซอยข้างโรงเรียนบ้านพะงาดวิทยา

01 ก.ค. 65

                      วันที่ 1  กรกฎาคม  2565   องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด มอบหมายเจ้าหน้าที่กองช่าง สำรวจถนนชำรุดหมู่บ้านโคกพะงาด หมู่ที่ 2 เส้นซอยข้างโรงเรียนบ้านพะงาดวิทยา