สำรวจตรวจถนนชำรุดหน้าวัดบ้านหนองขาม หมู่ที่ 15

15 ส.ค. 65

                    วันที่ 15  สิงหาคม  2565   องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด มอบหมายเจ้าหน้าที่กองช่าง ออกสำรวจถนนชำรุดหน้าวัดบ้านหนองขาม  หมู่ที่ 15