สำรวจข้อมูลสุนัขและแมว

25 ก.พ. 64

                          วันที่  24 – 25  กุมภาพันธ์  2564   เจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด ออกสำรวจข้อมูลสุนัขและแมว ทั้ง 19  หมู่บ้าน  เพื่อเตรียมดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ  2564