สำรวจการซ่อมแซมถนนเส้นบ้านท่าลาด หมู่ที่ 1 – บ้านโนนซาด หมู่ที่ 18

10 ส.ค. 65

                   วันที่  10  สิงหาคม  2565   นายทวีชัย  เชื้อโคกกรวด  นายหนา  โคตรรัมย์  รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่่วนตำบลท่าลาด หมู่ 1 และหมู่ 19  ร่วมกับเจ้าหน้าที่กองช่าง ออกสำรวจการซ่อมแซมถนนเส้นบ้านท่าลาด หมู่ที่ 1 – บ้านโนนซาด หมู่ที่ 18