สำรวจการซ่อมแซมถนนลาดยางบ้านอุดมสุข หมู่ที่ 17

05 ส.ค. 65

                    วันที่ 5  สิงหาคม  2565   องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด มอบหมายเจ้าหน้าที่กองช่าง ออกสำรวจการซ่อมแซมถนนลาดยาง เนื่องจากน้ำกัดเซาะ บ้านอุดมสุข หมู่ที่ 17