ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาดถวายเทียนพรรษา ประจำปีการศึกษา 2565

11 ก.ค. 65

                         วันที่ 11 กรกฎาคม 2565  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด พร้อมด้วยนักเรียน และผู้ปกครอง ได้ร่วมทำบุญในกิจกรรมถวายเทียนพรรษา ประจำปีการศึกษา 2565 ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด ณ วัดบ้านเหล่าจั่น หมู่ที่ 14 ยอดเงินทำบุญ รวมเป็นจำนวนเงิน 2,229  บาท