ศึกษาดูงานโครงการ “แยกก่อนทิ้ง” ประจำปี 2564  ณ  ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนบ้านดอนกลอย ตำบลด่านขุนทด

18 ก.พ. 64

                     องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด นำคณะผู้เข้าอบรมโครงการ “แยกก่อนทิ้ง”  ประจำปี 2564  ศึกษาดูงาน ณ ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนบ้านดอนกลอย ตำบลด่านขุนทด และสักการะองค์หลวงพ่อคูณ ณ วัดบ้านไร่