วันที่ 29 ธันวาคม 2565 นายสมเกียรติ วิริยะกุลนันท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เดินทางมาตรวจเยี่ยมเพื่อให้กำลังใจผู้ปฏิบัติงาน ณ จุดบริการประชาชนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2566

29 ธ.ค. 65

วันที่ 29 ธันวาคม 2565 นายสมเกียรติ วิริยะกุลนันท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เดินทางมาตรวจเยี่ยมเพื่อให้กำลังใจผู้ปฏิบัติงาน ณ จุดบริการประชาชนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2566 สามแยกโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 82 (โคกตองเจริญ)