โครงการส่งเสริมการรักษ์น้ำรักษ์ป่ารักษ์แผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ 2566 “กิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ”

24 พ.ย. 65

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2565 นายนิมิต ปัทมเจริญ นายอำเภอชุมพวง พร้อมด้วย นายดำรงศักดิ์ นันอุมาลี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด นายสำลี แหลมไธสง กำนันตำบลท่าลาด และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการรักษ์น้ำรักษ์ป่ารักษ์แผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ 2566 “กิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2566” ณ วัดบ้านนาสีนวล หมู่ที่ 5 ตำบลท่าลาด อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา