วันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย)

09 ธ.ค. 65

วันที่ 9 ธันวาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด โดย นายหนา โคตรรัมย์ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด เข้าร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) ณ โคราช ฮอลล์ 2 ศูนย์การค้าเซ็นทรัล โคราช จังหวัดนครราชสีมา เพื่อแสดงเจตจำนงในการต่อต้านการทุจริต โดยให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาทุจริตที่ยั่งยืน