ลงทะเบียนโครงการเราชนะ

09 ก.พ. 64

                       วันที่  9  กุมภาพันธ์  2564   องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด ได้จัดเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในการลงทะเบียนโครงการเราชนะ  รวม  10  หมู่บ้าน  ได้แก่ หมู่ที่ 1, 2, 4, 5, 6, 9, 12, 13, 15  และ  18   ซึ่งจัดเจ้าหน้าที่ออกอำนวยความสะดวก  รวม  4  สาย  และดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 โดยเคร่งครัด มีการคัดกรอง เว้นระยะห่าง สวมแมส 100% และล้างมือด้วยแอลกอฮอล์ก่อนและหลัง