ร่วมงานโครงการประชาสัมพันธ์ถนนองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาและการทำบันทึกความร่วมมือ 3 ฝ่าย เพื่อคุณภาพและความโปร่งใส

20 พ.ค. 65

                               วันที่ 20 พฤษภาคม  2565  นายดำรงศักดิ์  นันอุมาลี  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด  มาร่วมงานโครงการประชาสัมพันธ์ถนนองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาและการทำบันทึกความร่วมมือ 3 ฝ่าย เพื่อคุณภาพและความโปร่งใส เพื่อมาติดตามการทำโครงการถนนเส้นบ้านเหล่าจั่นไปหนองม่วง ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัด ได้จัดสรรงบประมาณก่อสร้าง เป็นจำนวนเงินประมาณ 7,900,000 บาท ระยะทาง 2,200 เมตร