มอบแอลกอฮอล์ จำนวน 506 ขวด ให้กับหมู่ที่ 2 บ้านโคกพะงาด

11 มิ.ย. 64

                     วันที่  11  มิถุนายน  2564   นางอุมาภรณ์  ภูมิ์นิติรักษ์  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด มอบแอลกอฮอล์ จำนวน 506 ขวด ให้กับหมู่ที่ 2 บ้านโคกพะงาด เพื่อนำไปมอบให้กับผู้สูงอายุ 242 คน ผู้พิการ 40 คน และครัวเรือน 224 หลังคาเรือน เพื่อใช้ในการป้องกันและลดการแพร่ระบาดของโควิด-19