มอบแอลกอฮอล์ จำนวน 468 ขวด ให้กับหมู่ที่ 1 บ้านท่าลาด

09 มิ.ย. 64

                       วันที่  9  มิถุนายน  2564   นางอุมาภรณ์  ภูมิ์นิติรักษ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด มอบแอลกอฮอล์ จำนวน 468 ขวด ให้กับหมู่ที่ 1 บ้านท่าลาด เพื่อนำไปมอบให้กับผู้สูงอายุ 190 คน ผู้พิการ 40 คน และครัวเรือน 238 หลังคาเรือน เพื่อใช้ในการป้องกันและลดการแพร่ระบาดของโควิด-19