มอบแอลกอฮอล์ จำนวน 245 ขวด ให้กับหมู่ที่ 10 บ้านหนองตะคลอง

09 มิ.ย. 64

                      วันที่  9  มิถุนายน  2564   นางอุมาภรณ์  ภูมิ์นิติรักษ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด มอบแอลกอฮอล์ จำนวน 245 ขวด ให้กับหมู่ที่ 10 บ้านหนองตะคลอง เพื่อนำไปมอบให้กับผู้สูงอายุ 95 คน ผู้พิการ 25 คน และครัวเรือน 125 หลังคาเรือน เพื่อใช้ในการป้องกันและลดการแพร่ระบาดของโควิด-19