มอบแอลกอฮอล์ จำนวน 238 ขวด ให้กับหมู่ที่ 8 บ้านหนองปรือแก้ว

10 มิ.ย. 64

                      วันที่  10  มิถุนายน  2564    นางอุมาภรณ์  ภูมิ์นิติรักษ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด มอบแอลกอฮอล์ จำนวน 238 ขวด ให้กับหมู่ที่ 8 บ้านหนองปรือแก้ว เพื่อนำไปมอบให้กับผู้สูงอายุ 92 คน ผู้พิการ 23 คน และครัวเรือน 123 หลังคาเรือน เพื่อใช้ในการป้องกันและลดการแพร่ระบาดของโควิด-19