มอบแอลกอฮอล์ จำนวน 216 ขวด ให้กับหมู่ที่ 15 บ้านหนองขาม

10 มิ.ย. 64

                 วันที่  10  มิถุนายน  2564   นางอุมาภรณ์  ภูมิ์นิติรักษ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด มอบแอลกอฮอล์ จำนวน 216 ขวด ให้กับหมู่ที่ 15 บ้านหนองขาม เพื่อนำไปมอบให้กับผู้สูงอายุ 71 คน ผู้พิการ 21 คน และครัวเรือน 124 หลังคาเรือน เพื่อใช้ในการป้องกันและลดการแพร่ระบาดของโควิด-19