มอบแอลกอฮอล์ จำนวน 209 ขวด ให้กับหมู่ที่ 7 บ้านลุงประดู่

10 มิ.ย. 64

                    วันที่  10  มิถุนายน  2564   นางอุมาภรณ์  ภูมิ์นิติรักษ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด มอบแอลกอฮอล์ จำนวน 209 ขวด ให้กับหมู่ที่ 7 บ้านลุงประดู่ เพื่อนำไปมอบให้กับผู้สูงอายุ 84 คน ผู้พิการ 28 คน และครัวเรือน 97 หลังคาเรือน เพื่อใช้ในการป้องกันและลดการแพร่ระบาดของโควิด-19