มอบแอลกอฮอล์ จำนวน 194 ขวด ให้กับหมู่ที่ 18 บ้านโนนซาด

10 มิ.ย. 64

                 วันที่  10  มิถุนายน  2564   นางอุมาภรณ์  ภูมิ์นิติรักษ์  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด มอบแอลกอฮอล์ จำนวน 194 ขวด ให้กับหมู่ที่ 18 บ้านโนนซาด เพื่อนำไปมอบให้กับผู้สูงอายุ 66 คน ผู้พิการ 16 คน และครัวเรือน 112 หลังคาเรือน เพื่อใช้ในการป้องกันและลดการแพร่ระบาดของโควิด-19