มอบแอลกอฮอล์ จำนวน 183 ขวด ให้กับหมู่ที่ 12 บ้านหนองม่วง

10 มิ.ย. 64

                        วันที่  10  มิถุนายน  2564   นางอุมาภรณ์  ภูมิ์นิติรักษ์  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด มอบแอลกอฮอล์ จำนวน 183 ขวด ให้กับหมู่ที่ 12 บ้านหนองม่วง เพื่อนำไปมอบให้กับผู้สูงอายุ 71 คน ผู้พิการ 14 คน และครัวเรือน 98 หลังคาเรือน เพื่อใช้ในการป้องกันและลดการแพร่ระบาดของโควิด-19