มอบแอลกอฮอล์ จำนวน 166 ขวด ให้กับหมู่ที่ 13 บ้านหนองตานา

10 มิ.ย. 64

                     วันที่  10  มิถุนายน  2564   นางอุมาภรณ์   ภูมิ์นิติรักษ์  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด มอบแอลกอฮอล์ จำนวน 166 ขวด ให้กับหมู่ที่ 13 บ้านหนองตานา เพื่อนำไปมอบให้กับผู้สูงอายุ 68 คน ผู้พิการ 11 คน และครัวเรือน 87 หลังคาเรือน เพื่อใช้ในการป้องกันและลดการแพร่ระบาดของโควิด-19