มอบแอลกอฮอล์ จำนวน 119 ขวด ให้กับหมู่ที่ 6 บ้านโนนรังน้อย

09 มิ.ย. 64

                    วันที่  9  มิถุนายน  2564   นางอุมาภรณ์  ภูมิ์นิติรักษ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด มอบแอลกอฮอล์ จำนวน 119 ขวด ให้กับหมู่ที่ 6 บ้านโนนรังน้อย เพื่อนำไปมอบให้กับผู้สูงอายุ 46 คน ผู้พิการ 12 คน และครัวเรือน 61 หลังคาเรือน เพื่อใช้ในการป้องกันและลดการแพร่ระบาดของโควิด-19