มอบแอลกอฮอล์ให้กับโรงเรียนบ้านโคกพะงาด เพื่อใช้ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

22 มิ.ย. 64

                         วันที่  22  มิถุนายน  2564   นางอุมาภรณ์  ภูมิ์นิติรักษ์  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด พร้อมด้วยนางสาวดวงจิตร์ ทองมวล หัวหน้าสำนักปลัด มอบแอลกอฮอล์ที่องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาดจัดทำ ให้กับโรงเรียนบ้านโคกพะงาด เพื่อใช้ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19