มอบแอลกอฮอล์ล้างมือให้กับโรงเรียนบ้านลุงประดู่ เพื่อใช้ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

18 มิ.ย. 64

                         วันที่  18  มิถุนายน  2564  นางอุมาภรณ์  ภูมิ์นิติรักษ์  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด พร้อมด้วยนางสาวดวงจิตร์ ทองมวล หัวหน้าสำนักปลัด มอบแอลกอฮอล์ที่องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาดจัดทำ ให้กับโรงเรียนบ้านลุงประดู่จำนวน 40 ขวด เพื่อใช้ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19