มอบแอลกอฮอล์ล้างมือให้กับโรงเรียนบ้านหนองตะคลอง เพื่อใช้ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

22 มิ.ย. 64

                           วันที่  22  มิถุนายน  2564   นางอุมาภรณ์  ภูมิ์นิติรักษ์   ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด พร้อมด้วยนางสาวดวงจิตร์ ทองมวล หัวหน้าสำนักปลัด มอบแอลกอฮอล์ที่องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาดจัดทำ ให้กับโรงเรียนบ้านหนองตะคลอง เพื่อใช้ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19