มอบแอลกอฮอล์ล้างมือให้กับโรงเรียนบ้านหนองปรือแก้ว เพื่อใช้ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

18 มิ.ย. 64

                    วันที่  18  มิถุนายน  2564   นางอุมาภรณ์  ภูมิ์นิติรักษ์  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด พร้อมด้วยนางสาวดวงจิตร์  ทองมวล หัวหน้าสำนักปลัด มอบแอลกอฮอล์ที่องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาดจัดทำ ให้กับโรงเรียนบ้านหนองปรือแก้ว จำนวน 40 ขวด เพื่อใช้ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19