มอบเครื่องวัดความดัน และอุปกรณ์ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด – 19

24 พ.ค. 64

                   วันที่  24  พฤษภาคม  2564   องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด ได้มอบเครื่องวัดความดัน และอุปกรณ์ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19  ได้แก่  เจลแอลกอฮอล์  face shield  และหน้ากากอนามัย   ให้แก่อาสาบริบาลขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด เพื่อใช้ในการออกปฏิบัติงานดูแลผู้ป่วยติดเตียง