มอบรางวัลกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2565 ให้ผู้ชนะการแข่งขันกิจกรรมวาดภาพระบายสี และรางวัลพิเศษ โครงการวันเด็กแห่งชาติ 2565 โรงเรียนบ้านหนองนกคู่

12 ม.ค. 65

                  วันที่  12 มกราคม 2564   นางอุมาภรณ์   ภูมิ์นิติรักษ์   ได้มอบรางวัลกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2565 ให้ผู้ชนะการแข่งขันกิจกรรมวาดภาพระบายสี และรางวัลพิเศษ โครงการวันเด็กแห่งชาติ 2565 หัวข้อ “เด็กและเยาวชนไทยร่วมใจอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม” โรงเรียนบ้านหนองนกคู่ โดยมีผู้ชนะการแข่งขันและคุณครูเป็นตัวแทนรับมอบ