มอบนม UHT ให้กับครอบครัวเด็กนักเรียนที่ยากจนและด้อยโอกาส หมู่ที่ 8

25 มี.ค. 64

                      วันที่  25  มีนาคม  2564   องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด โดยนางอุมาภรณ์  จายะภูมิ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด ได้นำนม UHT มอบให้กับครอบครัวเด็กนักเรียนที่ยากจนและด้อยโอกาส รายเด็กหญิงมุกมนี  ไม้สูงเนิน หมู่ที่ 8 บ้านหนองปรือแก้ว ในการนี้  ขอขอบคุณสหกรณ์การเกษตรสีคิ้วเป็นอย่างสูงที่ให้ความอนุเคราะห์มอบนม  จำนวน 5 ลัง  ให้กับครอบครัวนี้