มอบถุงยังชีพให้กับครัวเรือนที่ได้รับผลกระทบจากเชื้อโควิด-19 ในพื้นที่ตำบลท่าลาด

08 มิ.ย. 64

                    วันที่  8  มิถุนายน 2564   องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด มอบถุงยังชีพให้กับครัวเรือนที่ได้รับผลกระทบเนื่องจากพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 ในพื้นที่ตำบลท่าลาด รวม 4 หมู่บ้าน รวม 22 ครัวเรือน โดยมีผู้นำหมู่บ้านและผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโคกพะงาด เป็นผู้รับมอบ เพื่อนำไปส่งมอบผู้ได้รับผลกระทบต่อไป