มอบถุงยังชีพผู้ประสบวาตภัยให้กับประชาชนหมู่ที่ 4  บ้านโคกกุงน้อย

08 มี.ค. 64

                           วันที่  8  มีนาคม  2564   องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด ได้มอบถุงยังชีพให้กับประชาชนหมู่ที่ 4  บ้านโคกกุงน้อย ที่ประสบวาตภัย เมื่อวันที่  7  มีนาคม  2564   รวม  7  ครัวเรือน