มอบชุดนักเรียนให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านลุงประดู่

18 มิ.ย. 64

                       วันที่  18  มิถุนายน  2564   นางอุมาภรณ์  ภูมิ์นิติรักษ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด ได้มอบชุดนักเรียนให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านลุงประดู่ และขอขอบคุณบริษัทดาร์ตี้สปอร์ต จังหวัดอุดรธานี ที่นำชุดนักเรียนมามอบให้องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด