มอบชุดนักเรียนให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านโคกพะงาด

22 มิ.ย. 64

                     วันที่  22  มิถุนายน  2564   นางอุมาภรณ์   ภูมิ์นิติรักษ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด ได้มอบชุดนักเรียนให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านโคกพะงาด และขอขอบคุณบริษัทดาร์ตี้สปอร์ต จังหวัดอุดรธานี ที่นำชุดนักเรียนมามอบให้องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด